Ngày

Tháng Một 13, 2017

cân xe tải điện tử 100 tấn

1 . ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: – cân xe tải điện tử 100 tấn – Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4988-89 hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML-R76. – Cân đặt nổi hoặc chìm. – Mức cân max : 30 tấn ,60 tấn ,80 tấn , 100...
Read More
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Chi nhánh Gò Vấp
Mr. Tính
Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi nhánh Gò Vấp